เริ่มต้นธุรกิจกับ PGP GOLD STAR
1. สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านระบบ Internet แบบ Real Time
2. ไม่บังคับซื้อสินค้า ขึ้นตำแหน่งด้วยการสะสมคะแนน
3. เช็ครายได้ และสายงานผ่านระบบ Internet แบบ Real Time

คุณสมบัติในการรับโบนัส